PAFX-11

 GIUNTO FLESSIBILE-FLESSIBILE  DIAMETRO Ø
60
80
110
125
160
200