PAFX-01

 TUBO FLEXIBLE  DIAMETRO Ø
60
80
110
125
160
200